Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εστιατόριο Πολυτεχνειούπολης (λέσχη)

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Εστιατόριο Πολυτεχνειούπολης (λέσχη)
Τηλέφωνο:2821037525
Fax:2821037562
Email:athenaki<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012