Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Φύλακες Κεντρική Πύλη

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Φύλακες Κεντρική Πύλη
Τηλέφωνο:2821037456
Fax:2821037583
Email:info<στο>techdivision.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012