Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Συντήρησης

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης
Τηλέφωνο:2821037336, 2821037373, 2821037335, 2821037272, 2821037351, 2821037449, 2821037570, 2821037329
Fax:2821037583
Email:papostolakis<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012