Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Τίτλος υπηρεσίας:ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας / Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τηλέφωνο:2821037709
Email:dasta<στο>lists.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/innovation.html
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012