Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γλωσσικό Κέντρο

Τίτλος υπηρεσίας:Γλωσσικό Κέντρο
Τηλέφωνο:2821037338, 2821037364
Fax:2821037531
Email:nicotera<στο>mail.tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.tuc.gr/index.php?id=6118

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012