Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τίτλος υπηρεσίας:ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας / Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλέφωνο:2821037452
Email:dasta<στο>lists.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/dasta

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012