Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλέφωνο:2821037374
Fax:2821037583
Email:info<στο>techdivision.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012