Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

Τίτλος υπηρεσίας:Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης / Τμήμα Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
Τηλέφωνο:2821037440
Fax:2821037576
Email:info<στο>library.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.library.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012