Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μαθιουδάκης Εμμανουήλ

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαθιουδάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:manolis<στο>amcl.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.amcl.tuc.gr/index.php?id=7231
Τηλέφωνο:2821037750
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-102, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Υπηρετεί στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2013 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Διετέλεσε μέλος ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης   από το 2004 μέχρι το 2013. Το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 υπήρξε μέλος της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ενώ μεταξύ 2004 και 2013 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος. Από το 2009 είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Υπολογιστή Πλέγματος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει διδάξει σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ενώ έχει επιβλέψει εκπονήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.Έχει δημοσιεύσει πάνω από είκοσι επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τρία από αυτά να έχουν διακριθεί σε διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός συνεργάτης σε αρκετά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Από τον Ιανουάριο του 2016 συνεργάζεται με την εταιρεία NVIDIA για την ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση GPU επιταχυντών υπολογισμών.  Είναι μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  από το 1993.

Γεννήθηκε στο Κολυμβάρι Χανίων. 

Εκπαίδευση: Απέκτησε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1993,  M.Sc. καθώς και Ph.D. από το Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης,  το 1996 και 2001 αντίστοιχα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αριθμητική Ανάλυση/ Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Αριθμητική επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων, Μέθοδοι Πεπερασμένων στοιχείων και διαφορών, Επαναληπτικές Μέθοδοι επίλυσης μεγάλων συστημάτων, Επιστημονικός Υπολογισμός, Παράλληλοι Αλγόριθμοι και διαδικασίες, Μέθοδοι ανάπτυξης εφαρμογών υψηλών επιδόσεων. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012