Καλλέργη Γιώτα

Όνοματεπώνυμο:Καλλέργη Γιώτα
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:gkallergi<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037062
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012