Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Email:dina<στο>ict.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037504
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.101, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012