Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κάβαλου Ιωάννα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κάβαλου Ιωάννα
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Προμήθειες
Email:ikavalou<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037049
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.023, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012