Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ψαρουδάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ψαρουδάκη Ελένη
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:elenip<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037043
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.016, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012