Ψαρουδάκη Στέλα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ψαρουδάκη Στέλα
Κατηγορία:ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:stellapsarou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037364, 2821037338
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε3.001, Κτίρια Ε (Ε3), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012