Κονσολάκης Μιχάλης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κονσολάκης Μιχάλης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:mkonsol<στο>pem.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/konsolakis.html
Τηλέφωνο:2821037682
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-93, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012