Παπαμανώλης Νικόλαος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παπαμανώλης Νικόλαος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:npapama<στο>arch.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037106
Τοποθεσία:Γραφείο: Πρώην Γαλλική Σχολή (-)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012