Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Όνοματεπώνυμο:Παρανυχιανάκης Νικόλαος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:niko.paranychianakis<στο>enveng.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/agricultural-engineering.html
Τηλέφωνο:2821037823
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012