Ανδρονικίδης Νικόλαος

Όνοματεπώνυμο:Ανδρονικίδης Νικόλαος
Κατηγορία:ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής)
Email:nandron<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037681
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012