Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μουσταϊζής Σταύρος(συνταξιοδοτήθηκε)

Όνοματεπώνυμο:Μουσταϊζής Σταύρος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης)
Email:smoustaizis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037450
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012