Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Καλαμαράκης Νίκος

Όνοματεπώνυμο:Καλαμαράκης Νίκος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:nkalamarakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037166
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012