Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πετρόπουλος Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πετρόπουλος Γεώργιος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:gpetropoulos1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037642
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.112, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012