Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Περιβαλλόντων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Περιβαλλόντων
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αλκέτας
Τηλέφωνο:7128
Fax:-
Email:tielab<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tielabtuc.com/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012