Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012