Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού
Σχολή:ΗΜΜΥ
Διευθυντής:Λιάβας Αθανάσιος
Τηλέφωνο:7262,7344,7228,7268,7219,7592,7467,6252
Fax:7542
Email:kimionis<στο>mhl.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.mhl.tuc.gr

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012