Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012