Δασκαλάκη Χριστιάνα-Γεωργία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δασκαλάκη Χριστιάνα-Γεωργία
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Λογιστήριο
Email:cdaskalaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037048
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.106, Κτίρια Ε (Ε5), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012