Κουλουριδάκης Σπυρίδων

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουλουριδάκης Σπυρίδων
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό)
Email:spy<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037356
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.004, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012