Νικότερα Πάολα

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Νικότερα Πάολα
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Γλωσσικό Κέντρο
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:nicotera<στο>mail.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/index.php?id=3650
Τηλέφωνο:2821037338
Τοποθεσία:Γραφείο: Α όροφος, ΚΕΓΕΠ (Ε1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012