Πατεράκης Κωνσταντίνος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πατεράκης Κωνσταντίνος
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Μελετών
Email:paterakis<στο>techdivision.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037372
Τοποθεσία:Γραφείο: Γραφείο 11-12, Τεχνική Υπηρεσία (Δ2), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012