Φυτράκη Νεκταρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φυτράκη Νεκταρία
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Λογιστήριο
Email:nfytraki<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037013
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.017, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012