Ψαρουδάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ψαρουδάκη Ελένη
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:elenip<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037043
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.016, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012