Δάρας Τρύφων

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δάρας Τρύφων
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:tryfondaras<στο>gmail.com
Τηλέφωνο:2821037754
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012