Γλυτσός Θόδωρος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γλυτσός Θόδωρος
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων)
Email:thodoros.glytsos<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037815
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.114, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012