Φίλης Ιωάννης

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φίλης Ιωάννης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:phillis<στο>dpem.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.phillis.tuc.gr/
Τηλέφωνο:2821037321
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο στο παλιό λιμάνι (-)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012