Μανουσάκης Αντώνης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μανουσάκης Αντώνης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:amanousakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037756
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-82, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012