Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

Όνοματεπώνυμο:Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:cvc<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037797
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012