Παναγιωτοπούλου Παρασκευή

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παναγιωτοπούλου Παρασκευή
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:ppanagiotopoulou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037770
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012