Σπυριδάκη Αθηνά

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σπυριδάκη Αθηνά
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:athena.spyridaki<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037812
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.105, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012