Δουλαβεράκης Χαράλαμπος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δουλαβεράκης Χαράλαμπος
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών)
Email:cdoulaverakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037124
Τοποθεσία:Γραφείο: Γ1.004, Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια (Γ1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012