Μπόνια Αρετή

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπόνια Αρετή
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:abonia<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037073
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.106, Κτίρια Ε (Ε4), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012