Μαρκουλάκης Άγγελος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαρκουλάκης Άγγελος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:amarkoulakis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037044
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.012, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012