Μπυζύκα Ιωάννα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπυζύκα Ιωάννα
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:ibyzyka<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037063
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.105, Κτίρια Ε (Ε4), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012