Φελεσάκη Ελένη

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Φελεσάκη Ελένη
Κατηγορία:Συμβ.Διδ. (Ορισμένου Χρόνου Διδάσκων)
Σχολή:Γενικό (Γενικό Τμήμα)
Διοικητικό Τμήμα:Γλωσσικό Κέντρο
Email:efelesaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037446
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε1.202, ΚΕΓΕΠ (Ε1), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012