Γαρεδάκης Εμμανουήλ

Όνοματεπώνυμο:Γαρεδάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία:άλλο (άλλο)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:egaredakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012