Γουνάκη Ιωσηφίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γουνάκη Ιωσηφίνα
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας)
Email:iosifina.gounaki<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037809, 2821037838
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.113, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012