Σαρίκα Ροίκα-Ευαγγελία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σαρίκα Ροίκα-Ευαγγελία
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (TUCeel))
Email:sroika<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037818
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ3.Ι.12, Κτίριο Κ3 (Κ3), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012