Σαράτσης Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σαράτσης Γεώργιος
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων)
Email:gsaratsi<στο>gmail.com
Τηλέφωνο:2821037713
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.202, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012