Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ (CAD)

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Σχεδιασμού με την βοήθεια Η/Υ (CAD)
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:Μπιλάλης Νικόλαος
Τηλέφωνο:7256
Fax:7554
Email:pkoul<στο>dpem.tuc.gr
Ιστοσελίδα:cadlab.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012