Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Χρηστίδης Γεώργιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χρηστίδης Γεώργιος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:christid<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037622, 2821037888
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.109, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012