Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μαυρεδάκης Ανδρέας

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαυρεδάκης Ανδρέας
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Email:amavredakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037502
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.104, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012